کلاسیک شیمی

با 6 سال سابقه درخشان

تهران. میدان پونک. بلوار سردار جنگل. برج جام جم همت

لیست قیمت روز مواد شیمیایی بازرگانی کلاسیک شیمی
نام ماده مقدار واحد نوع بسته بندی cas number  کشور تولید کننده قیمت واحد توضیحات  تکمیلی
 اتیل استات 1KG  بشکه 185 کیلوگرمی  141-78-6  ایران  46000    
 اتیل استات 1KG  بشکه 180 کیلوگرمی  141-78-6  چوبینه  51000    
 اتیل استات 1KG  بشکه 180 کیلوگرمی  141-78-6  هند  49500    
 استایرن 1KG  بشکه 190 کیلوگرمی  100-42-5  ایران  45000    
 اسید کلریدریک 1KG  بشکه 260 کیلوگرمی  7647-01-0   ایران  3800  31% HCL  
 اسید استیک 1KG   بشکه 60 کیلوگرمی  64-19-7   ایران  18000  پتروشیمی فن آوران  
 اسید اسکوربیک 1KG   کیسه 25 کیلوگرمی  50-81-7   چین  170000  صنعتی  
 اسید اگزالیک 1KG  کیسه 25 کیلوگرمی 144-62-7  چین  46800  کیسه طوسی  
 اسید سولفوریک 1KG   تانکر 25 تن 7664-93-9   ایران  3100  بارگیری 3روزه  
 اسید سیتریک خشک 1KG   کیسه 25 کیلوگرمی 77-92-9   چین  39000    
 اسید سیتریک آبدار 1KG  کیسه 25 کیلوگرمی   چین  38500    
 اسید فرمیک 1KG  کیسه 25 کیلوگرمی 64-18-6     27000  صنعتی  
 اسید فسفریک 1KG   مخزن 1700 کیلوگرمی 7664-38-2   چین   47000  85% خوراکی  
 اسید فوماریک 1KG   کیسه 15 کیلوگرمی 110-17-8     90000    
 اسید متا آکریلیک    بشکه 190 کیلوگرمی      88000    
 اسید نیتریک 1KG  بشکه 290 کیلوگرمی  7697-37-2  ایران  10600  61% کارون  
 اسید نیتریک 1KG   بشکه 300 کیلوگرمی  7697-37-2   ایران  12900  53% شیراز  
 اسانس سونا و جکوزی- مایع 1KG   بشکه 25 کیلوگرمی    فرانسه  1700000    
 اسانس سونا و جکوزی- گرانول جامد 1KG   حلب 2.5 کیلوگرمی    چین  890000  منتول  
 استون 1KG   بشکه 160 کیلوگرمی 67-64-1   کره جنوبی  61000  کومهو  
 اوره 1KG   57-13-6  ایران  9100    
 ایزو پروپیل 1KG   بشکه 160 کیلوگرمی  67-63-0  کره  57500  99درصد  
 آب اکسیژنه 1KG   بشکه 65 کیلویی  7722-84-1   آلمان  26000    
 اب اکسیژنه 1KG   بشکه 65 کیلویی  7722-84-1   ترکیه- پاشا  304000  35% صنعتی  
 آب اکسیژنه 1KG   بشکه 65 کیلوگرمی  7722-84-1   ترکیه- پاشا  29000  گرید خوراکی  
 آب ژاول 1KG   تانکر 25 تن 7681-52-9   ایران  3800    
 آمونیم بای فلوراید Ammonium bifluoride 1KG  کیسه 25 کیلوگرمی  1341-49-7  چین  151000    
 آهک کلوخه زنده  1 تن  کامیون 10 تن    ایران  1350000    
 آهک هیدراته         Calcium hydroxide 1KG   کامیون 10 تن  1305-62-0   ایران  3600    
 آهک هیدراته         Calcium hydroxide 1KG  کیسه 25 کیلوگرمی 1305-62-0  ایران  4900    
 بوتیل استات Butyl acetate 1KG   بشکه 180 کیلوگرمی  123-86-4   ایران  54000  آبتین  
 بوتیل استات Butyl acetate 1KG   بشکه 180 کیلوگرمی 123-86-4   ایران  51000  صنایع دفاع  
 بوتیل استات Butyl acetate 1KG  بشکه 180 کیلوگرمی 123-86-4  ایران  51500    
 بوتیل استئارات Butyl stearate 1KG   بشکه 180 کیلوگرمی  123-95-5     49000    
 بوتیل گلایکول Butyl Glycol 1KG   بشکه 180 کیلوگرمی  111-76-2   هند  63500    
 پرمنگنات پتاسیم  Potassium permanganate 1KG     7722-64-7   چین  77000    
 پلی تترافلوئورواتیلن PTFE 5Gr  5گرمی Polytetrafluoroethylene  9002-84-0  آلمان  2900000  آلدریچ    
 تولوئن toluene 1KG   تانکر 25 تن  108-88-3   ایران  27400  اصفهان  
 تولوئن toluene 1KG  بشکه 180 کیلوگرمی   108-88-3  ایران  37500  اصفهان  
 تولوئن toluene 1KG   بشکه 180 کیلوگرمی  108-88-3   ایران  33800  تبریز  
 تولوئن toluene 1KG  بشکه 180 کیلوگرمی  108-88-3  ایران  31500  اراک  
 تولوئن دی ایزوسیانات T.D.I 1KG     584-84-9   ایران  44000    
  تولوئن دی ایزوسیانات T.D.I 1KG     584-84-9   کره  104000    
 جوش شیرین/بی‌کربنات سدیم 1KG     144-55-8   چین  13000    
 جوش شیرین/بی‌کربنات سدیم 1KG     144-55-8   ایران  17000    
 حلال 402 1litre  بشکه 220 لیتری   ایران  11100  شرکت نفت  
 حلال 404 1litre   بشکه 220 لیتری   ایران  15000   شرکت نفت  
 حلال 406 1litre  بشکه 220 لیتری   ایران  18100  شرکت نفت  
 حلال 410 1litre  بشکه 220 لیتری   ایران  22000  شرکت نفت  
 دی ایتیلن گلایکول D.E.G 1KG   بشکه 185 کیلویی  111-46-6   ایران  46000    
 دی آمونیم فسفات 1KG  کیسه 50 کیلوگرمی  7783-28-0  ایران  19500  کشاورزی  
 رزین 1KG  بشکه 190 کیلویی   ایران  36500  70درصد یزد  صنایع رنگ
 رزین لانگ 0/70 1KG        40000  پایه گلیسرین  صنایع رنگ
 رزین لانگ 0/70 1KG        42200  پایه پنتا گلیسرین  صنایع رنگ
 رزین 1KG   کیسه 15 کیلوگرمی    ژاپن  170000    احیای آب
 رزین 1KG   کیسه 15 کیلوگرمی    فرانسه  120000    احیای آب
 رزین 1KG   کیسه 15 کیلوگرمی    چین  110000    احیای آب 
 زائلین مخلوط/زایلین   Xylene 1KG   بشکه 185 کیلویی  106-42-3   ایران  28000  مخلوط  
 سدیم دودسیل بنزن سولفونات SDBS 25Gr  25گرمی  25155-30-0  آلمان  1800000  fluka  
 سود پرک سوکا 1KG  کیسه 25 کیلویی  1310-73-2  ایران  14600  سوکا  
 سود پرک سیمرغ 98% 1KG  کیسه 25 کیلویی 1310-73-2  ایران  15100  سیمرغ  
 سود پرک 96% 1KG  کیسه 25 کیلویی 1310-73-2  ایران  15400  اصفهان  
 سود گرانول 1KG   کیسه 25 کیلوگرمی    عربستان  29000    
 سود گرانول  1KG   کیسه 25 کیلوگرمی    چین  21500    
 سود گرانول  1KG   کیسه 25 کیلوگرمی    تایوان   26700    
 سود مایع 1KG   بشکه 330 کیلوگرمی    ایران  6200  51% اروند  
 سولفات آمونیم 1KG   کیسه 50 کیلوگرمی  7783-20-2   ازبکستان  10000    
 سولفات آمونیم 1KG   کیسه 50 کیلوگرمی  7783-20-2   ایران  9600    
 سولفات پتاسیم 1KG   کیسه 25 کیلوگرمی 7778-80-5   ایران  295000    
 سولفات پتاسیم 1KG   کیسه 25 کیلوگرمی 7778-80-5   چین  32500    
 سولفات روی 34% 1KG   کیسه 25 کیلوگرمی 7733-02-0   ایران  36000  34%  
 سولفات روی 22% 1KG  کیسه 25 کیلوگرمی 7733-02-0  ایران  265000  22%  
 سولفات سدیم 1KG   جامبوبگ 1 تنی  7757-82-6   ایران  6100  99%  
 سولفات سدیم 1KG   کیسه 25 کیلوگرمی  7757-82-6   ایران  7500  99%  
 سولفات مس 1KG   کیسه 25 کیلوگرمی
 17599-81-4   ایران  72000    
 سولفات منیزیم  1KG   کیسه 25 کیلوگرمی  7487-88-9   ایران  19000    
 سولفات منیزیم 1KG   کیسه 25 کیلوگرمی   7487-88-9   چین  10200    
 سیکلوهگزان 1KG  بشکه 185 کیلوگرمی  110-82-7  کره  اتمام موجودی    
 سیکلوهگزانون 1KG  بشکه 190 کیلوگرمی  108-94-1  تایوان  74000  بدون بو. بدون زردی رنگ  
 سیکلوهگزانول 1KG  بشکه 185 کیلوگرمی   108-93-0  کره  81000    
 سیلیکون هیدروژن فلوئید 1KG   بشکه 30 کیلوگرمی    تایوان  236000  60% KVC  
 سیلیکاژل  0.7گرمی  حداقل ده هزار عدد  112926-00-8  ایران  350  آبی به صورتی  
 سیلیکاژل 1گرمی  حداقل ده هزار عدد  112926-00-8  ایران  550  آبی به صورتی  
 سیلیکاژل  2گرمی  حداقل ده هزار عدد  112926-00-8  ایران  480  آبی به صورتی  
 سیلیکاژل 5گرمی  حداقل ده هزار عدد   112926-00-8  ایران  950  آبی به صورتی  
 کربنات سدیم سبک 1KG  کیسه 50 کیلوگرمی  497-19-8  ایران  8500  شیراز  
 کربنات کلسیم 1KG  کیسه 25 کیلوگرمی   هند  60000  گلوریا  
 کلر مایع 1KG  بشکه 180 کیلوگرمی   هند  19100    
 کلر مایع 1KG  بشکه ... کیلوگرمی   فرانسه  21000    
 کلر SOLVEX / پرکلرین 1KG   بشکه 45 کیلوگرمی 7778-54-3   آمریکا-چین  140000  90%  
 کلر استارکلون / پرکلرین 1KG   بشکه 45 کیلوگرمی  7778-54-3   ژاپن  158000  70%  
 کلر آکوافیت / پرکلرین 1KG   بشکه 45 کیلوگرمی  7778-54-3   هند  61000  70%   
 کلر سوپرفیت / پرکلرین 1KG   بشکه 45 کیلوگرمی  7778-54-3   چین  58000  70%   
 کلر نیروکلر / پرکلرین 1KG   بشکه 45 کیلوگرمی  7778-54-3   ایران  52000  65%   
 کلر قرص SOLVEX / پرکلرین 1KG   بشکه 50 کیلوگرمی  7778-54-3   آمریکا-چین  120000  آنزیم دار  
 کلروفرم 1KG   بشکه 300 کیلوگرمی  67-66-3   انگلستان  72000    
 کلروفرم 1KG   بشکه 300 کیلوگرمی   67-66-3   چین  69500    
 کلروفرم  1KG   بشکه 300 کیلوگرمی   67-66-3   کره  73500  سامسونگ  
 کلرید پتاسیم 1KG   7447-40-7     35500    
 متانول 1KG   بشکه 180 کیلوگرمی  67-56-1   ایران  11400 99%  
 متانول  1KG   تانکر 25 تن  67-56-1   ایران  7300  99%  
 متیلال 1KG  تانکر 25 تن  109-87-5  ایران  29500  85%  
 متیلال 1KG  تانکر 25 تن  109-87-5  ایران  32000  92%  
 متیلال 1KG  تانکر 25 تن  109-87-5  ایران  39000  99%  
 متیل استات 1KG   بشکه 190 کیلو گرمی 79-20-9   ایران  30600  99%  
 متیلن کلرید 1KG   بشکه 250 کیلوگرمی  75-09-2   کره جنوبی  50000  سامسونگ  
 مونو اتیلن گلایکول M.E.G 1KG   بشکه 185 کیلوگرمی
   ایران  31200    
 مونو پروپلین گلایکول M.P.G 1KG   بشکه 215 کیلوگرمی    ایران  77000    
 نرمال بوتانول شازند 1KG  بشکه پلمب  71-36-3  ایران  47500    
 نیترات پتاسیم 1KG   کیسه 25 کیلویی 7757-79-1  ایران  51000    
 نیترات کلسیم 1KG   کیسه 25 کیلویی   10124-37-5  ایران  22500    
 نیتریت سدیم 1KG  کیسه 25 کیلویی 7632-00-0  چین   26600    

 

این لیست تنها جهت اطلاع رسانی بوده و به معنای وجود/عدم وجود کالا در انبار نمی باشد.

قیمت ها بسته به موجودی انبار و قیمت ارز قابل تغییر است. قیمت نهایی تنها پس از استعلام موجودی توسط کارشناسان فروش مشخص می گردد.

جهت مشاهده اطلاعات پرداخت وجه، به قسمت تماس با ما مراجعه فرمایید.

دوستان کلاسیک شیمی

شرکت کلاسیک شیمی با 8 سال سابقه درخشان در خدمت تمامی هموطنان و اصناف ایران اسلامی

درباره شرکت کلاسیک شیمی

شرکت کلاسیک شیمی، با افتتاح در سال 1386، همچنان در خدمت مدارس،آزمایشگاه ها،کارخانجات،فروشگاه ها و انواع مصرف کنندگان مواد شیمیایی می باشد.

قابل توجه

این سایت به هیچ عنوان یک فروشگاه، دانشنامه و یا مرکز اطلاع رسانی خبری محسوب نشده و تنها در راستای معرفی سابقه درخشان شرکت کلاسیک شیمی به بازدید کنندگان طراحی شده است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و اطلاعات، تنها با ذکر منبع مجاز است.

شماره تماس مستقیم با واحد فروش: 09124052066