کلاسیک شیمی

با 6 سال سابقه درخشان

تهران. میدان پونک. بلوار سردار جنگل. برج جام جم همت

تانن‌ها گروه پیچیده‌ای از مواد شیمیائی قابل آبکافت هستند. این مواد دارای چند عامل هیدروکسیل بوده و در حالت خالص توده‌ای بی‌شکل ، بی‌رنگ و تلخ‌مزه هستند و به سهولت در آب حل می‌شوند. تانن یک اصطلاح عمومی برای گروهی از مشتقات فنلی غیر یکنواخت (هتروژن) است. تانن‌ها دسته وسیعی از پلی‌فنل‌های محلول با ویژگی مشترک ترکیب شدن با پروتئین و تشکیل یک ماده چرم مانند غیر محلول با قابلیت هضم کم هستند. این مواد به طور طبیعی در بسیاری از گیاهان یافت می‌شود. عامل مزه خاص چای و قهوه تانن‌ها هستند. اسید تانیک یک تانن تجارتی است که از آن در صنعت استفاده می‌شود. بهترین ماده اولیه اسید تانیک خالص مازو است که در بعضی انواع بلوط وجود دارد. تانن به راحتی با پروتئین‌های پوست حیوانات ترکیب می‌شود و بر اساس همین خاصیت از آن در دباغی و تهیه چرم استفاده می‌شود. از تانن در رنگرزی و تهیه جوهر نیز استفاده می‌شود. در صنایع غذائی از تانن‌ها به علت داشتن مزه ، خواص شیمیائی و قابلیت جذب ناخالصی‌های فلزی استفاده می‌شود. تانن‌ها روی رنگ و طعم میوه‌ها و سبزی‌ها اثر می‌گذارند و مواد ناخالصی موجود در آب‌میوه‌ها و ماءالشعیر را از طریق ایجاد اتصال با پروتئین‌ها جدا می‌کنند.
 
فروش مواد شیمیایی - اسید گالیک Gallic acid
 
کاربرد ها و استفاده تاریخی:
گالیک اسید ماده اساسی و اولیه جوهر آهن (یک استاندارد اروپایی نوشتن و نقاشی کردن از قرن 12 تا 19) بوده است.
محل یافت:
گالیک اسید در تعدادی از گیاهان خشکی یافت می شود. همچنی در گیاه آبزی Myriophyllum spicatum نیز دیده شده است؛ همچنین دیده شده است که دارای اثرات آللوپاتی روی جلبک سبز آبیMicrocystis aeruginosa دارد.
لیست گیاهانی که دارای گالیک هستند:
در گیاه بلوط امریکای شمالی (Quercus alba)و بلوط قرمز اروپایی (Quercus robur)وجود دارد.همچنین دیگر گیاهان دارای گالیک اسید عبارتند از: (Caesalpinia mimosoides) و (Drosera or sundew) و (Rhodiola rosea or Golden root) و (Triphala or Ayurvedic herbal rasayana formula) و (Toona sinensis)
استر های گالیک اسید (استر های گالوئیلات):
اتیل گالات، یک افزودنی غذایی یا شماره E313 پروپیل گالات، یا پروپیل 3و 4و5-تری هیدروکسی بنزواتو استر حاصل از فشردگی گالیک اسید و پروپانول اوکتیل گالات، استر اوکتانل و گالیک اسید دودسیل گالات، یک لوریل گالات، استر دودکانل و گالیک اسید اپیکاتچین گالات، یک فلاوان-3اول، یک نوع فلاونوئید، موجود در چای سبز اپیگالوکاتچین گالات (EGCG)، که به نام اپیگالوکاتچین 3-گالات، استر اپیگالوکاتچین و گالیک اسید، و یک نوع کاتچین گالوکاتچین گالات(GCG)، استر گال.کاتچین و گالیک اسید، یک 3-اول
فروش مواد شیمیایی - اسید گالیک Gallic acid
 
متابولیسم:
گالات 1-بتاگلوکوزیل ترانسفراز (EC 2.41.136)آنزیمی است که از UDP-گلوکز و گالات استفاده می کند، در حالیکه دو محصول آین آنزیم UDP و 1-گالوئیل بتا-D-گلوکز هستند. گالات دکربوکسیلاز (EC 4.1.1.59) آنزیم دیگر مسیر تولید گالیک اسید.
اثرات سلامت بخشی:
گالیک اسید یک مهارکننده ضعیف آنزیم کربنیک انیدراز است.

 

 


 فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی  فروش مواد شیمیایی 

دوستان کلاسیک شیمی

شرکت کلاسیک شیمی با 8 سال سابقه درخشان در خدمت تمامی هموطنان و اصناف ایران اسلامی

درباره شرکت کلاسیک شیمی

شرکت کلاسیک شیمی، با افتتاح در سال 1386، همچنان در خدمت مدارس،آزمایشگاه ها،کارخانجات،فروشگاه ها و انواع مصرف کنندگان مواد شیمیایی می باشد.

قابل توجه

این سایت به هیچ عنوان یک فروشگاه، دانشنامه و یا مرکز اطلاع رسانی خبری محسوب نشده و تنها در راستای معرفی سابقه درخشان شرکت کلاسیک شیمی به بازدید کنندگان طراحی شده است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و اطلاعات، تنها با ذکر منبع مجاز است.

شماره تماس مستقیم با واحد فروش: 09124052066