کلاسیک شیمی

با 6 سال سابقه درخشان

تهران. میدان پونک. بلوار سردار جنگل. برج جام جم همت

فروش حلال های شیمیایی - دی متیل سولفوکسید Dimethylsulfoxide
 
سولفوکسیدها دسته ای دیگر از ترکیبات شیمیایی هستند که در آنها گروه عاملی سولفینیل به دو اتم کربن متصل شده است. از سولفوکسیدها به عنوان سولفیدهای اکسید شده نام برده می شود.
سولفوکسیدها معمولا به صورت فرمول عمومی R-S(=O)-R' نمایش داده می شوند که در آنها R و R' بیانگر ترکیبات آلی هستند. ماهیت پیوند بین گوگرد و اکسیژن از آنچه در مورد پیوند دوگانه در کتونها دیده می شود متفاوت می باشد. در پیوندS-O  تفاوت الکترونگاتیویته باعث شده که بار منفی بر روی اتم اکسیژن قرار گیرد که باعث ایجاد وضعیتی مشابه آنچه در فسفینها دیده می شود می گردد،R3P=O .
Sulfoxide group
الکترونهای موجود بر روی گوگرد باعث ایجاد آرایشی مشابه با آرایش sp3 در کربن می گردند. وقتی که دو گروه الکیل متصل به گوگرد متفاوت باشند مرکز کایرالی بر روی گوگرد ایجاد می گردد، مشابه این وضعیت در مورد متیل فنیل سولفوکسید دیده می شود.
انرژی لازم برای چرخاندن این مرکز کایرال زیاد می باشد به همین دلیل سولفوکسیدها از لحاظ نوری پایدار بوده و سرعت راسمیک شدن آنها در دمای محیط کم می باشد. سولفوکسیدهای کایرال در تهیه داروهای خاص به کار گرفته می شوند. بسیاری از سولفوکسیدهای کایرال از طریق واکنش اکسیداسیون کاتالیستی سولفیدهای غیر کایرل با فلزات واسطه و لیگاندهای کایرال تهیه می شوند.
 
فروش حلال های شیمیایی - دی متیل سولفوکسید Dimethylsulfoxideفروش حلال های شیمیایی - دی متیل سولفوکسید Dimethylsulfoxide                
 
 واکنشهای سولفوکسیدها
سولفوکسیدها از طریق واکنشهای اکسایش سولفیدها تهیه می شوند به عنوان نمونه دی متیل سولفید با عدد اکسایش 2- به دی متیل سولفوکسید با عدد اکسایش صفر تبدیل می شود. اکسایش بیشتر ترکیب را به دی متیل سولفون تبدیل می کند که در آن گوگرد دارای عدد اکسایش 2 است.
 
سولفوکسیدهایی مانند DMSO دارای خواص بازی بوده و به عنوان لیگاندی متمایز معرفی می شوند. الکیل سولفوکسید توسط بازهای قوی مانند سدیم هیدروکسید پروتون خود را از دست می دهند.
 
فروش حلال های شیمیایی - دی متیل سولفوکسید Dimethylsulfoxide                         فروش حلال های شیمیایی - دی متیل سولفوکسید Dimethylsulfoxide

دوستان کلاسیک شیمی

شرکت کلاسیک شیمی با 8 سال سابقه درخشان در خدمت تمامی هموطنان و اصناف ایران اسلامی

درباره شرکت کلاسیک شیمی

شرکت کلاسیک شیمی، با افتتاح در سال 1386، همچنان در خدمت مدارس،آزمایشگاه ها،کارخانجات،فروشگاه ها و انواع مصرف کنندگان مواد شیمیایی می باشد.

قابل توجه

این سایت به هیچ عنوان یک فروشگاه، دانشنامه و یا مرکز اطلاع رسانی خبری محسوب نشده و تنها در راستای معرفی سابقه درخشان شرکت کلاسیک شیمی به بازدید کنندگان طراحی شده است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و اطلاعات، تنها با ذکر منبع مجاز است.

شماره تماس مستقیم با واحد فروش: 09124052066